Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SVEA ARTILLERI 12 SWARTLINGS RIDSKOLA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GENERALSTABENS STALLETABLISSEMENT (inakt.), SWARTLINGS RIDSKOLA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kultur och nöjesliv - Ridhus

Försvarsväsende - Stalletablissemang

Kultur och nöjesliv - Ridhus

Försvarsväsende - Stalletablissemang

SVEA ARTILLERI 12

Historik

F d Generalstabens Stalletablissement Ridskola, tillkom efter beslut om att det tidigare stallet på Blasieholmen skulle läggas ned. En intresseförening bestående av officerare bildades för att få till stånd en ny anläggning. Ett stall i tegel och ett träpanelat bostadshus för stallchefen uppfördes 1886. Ett ridhus i tegel tillkom ett par år senare efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Mellan stallet och ridhuset byggdes 1909 en stallbyggnad i trä. Ytterligare några mindre byggnader finns inom området.
Stalletablissementet såldes 1917 till Fortifikationsförvaltningen. I mitten av 1970-talet övertogs förvaltnin...

Läs mer i eget fönster