Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 THIELSKA GALLERIET (PARKEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0010/95

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
THIELSKA GALLERIET (PARKEN) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Park och trädgård - Trädgård

DJURGÅRDEN 1:1

Historik

Krönt av ekonomisk framgång uppförde bankir Ernest Thiel Eolskulle på Blockhusuddens höjd som bostad och galleri för sin konstsamling. Byggnaden uppfördes 1904-05 efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg; denne ritade även vid samma tid det närbelägna Prins Eugens Valdemarsudde.
Thielska galleriet har många beröringspunkter med Wienskolans jugendarkitektur. Ljusa, släta putsade ytor bildar grund för den sparsmakade ornamentiken, i putsen är kakelplattor infällda, mestadels i grönt. Mittpartiet, bland annat innehållande trapphuset, markeras som ett kupolkrönt torn. Verkan av den släta murytan förstärks av den fönsterlösa övervåni...

Läs mer i eget fönster

"..."
Runt byggnaderna avsattes i samband med husbygget parkmark som successivt omvandlades
till en skulpturpark. Tomten som avstyckades kring huset bestod före byggnationen troligtvis
bara av naturmark, med gran, tall och ek som dominerande träd och med ett tunt jordlager och
bitvis berg i dagen. En lantmäterikarta från 1904 visar några runda markeringar som troligtvis
var stora ekar på tomten. På foton från tiden 1906-1910 ser man hur ris tallar och stora granar
fanns kvar i trädgården även efter att byggnaderna uppförts. På terrassen syns persikoträd i
krukor. Runt hela tomten byggdes en vitkalkad mur."..."