Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AEOLUS 1 STOCKHOLMS TELEGRAFSTATION OCH FLEMINGSKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff987408

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOCKHOLMS TELEGRAFSTATION OCH FLEMINGSKA PALATSET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

AEOLUS 1

Historik

Flemingska palatset är uppfört på 1650-talet för riksrådet Erik Fleming, troligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä, och ombyggdes 1783 samt 1863. Byggnaden är uppförd av tegel i tre och en halv våning under valmat koppartak med runda takkupor. Fasaderna är putsade med rusticerad bottenvåning, indelade med pilastrar och avfärgade i gult och grått. Fönsteromfattningarna fick sin nuvarande utformning 1863. Byggnaden övertogs 1907 av Telegrafverket. Invändigt är trapphuset och två rum med högklassig gustaviansk inredning från 1780-talet bevarade.
Byggnaden mot Skeppsbron uppfördes 1868-1870 för Stockholms telegrafstation efter ri...

Läs mer i eget fönster

Förtydligande: Beslut om statligt byggnadsminne fattades 1935-01-25. Byggnaderna övergick i icke-statlig ägo 1992-04-03 och skyddas därför som byggnadsminne enligt 3 kap. KML från detta datum. Beslutet om skyddsbestämmelser från 1993 fattades därför efter det att byggnaderna övergått i icke-statlig ägo. Källa: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-05-04.