Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KAVALLERISTEN 2 KAVALLERIKASERN F.D. K1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD KUNGLIGA LIVGARDET TILL HÄST (inakt.), KAVALLERIKASERN F.D. K1 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

KAVALLERISTEN 2

Historik

Etablissementet tillkom under åren 1894-1897 efter ritningar av Erik Josephson för Kungliga livgardet till häst. Kanslibyggnaden uppfördes i tegel, granit och sandsten med ett formspråk i vasarenässans.
Den stora kaserngården omgavs av fem stallbyggnader i öster och väster samt ridhus mitt emot kanslikasernen. Vid kansliets gavlar grupperade sig mindre byggnader.
Ombyggnader och moderniseringar har gjorts under årens lopp, bl.a. har ridhuset efter en brand 1956 nyuppförts. Rivningar och interiöra ombyggnader har förändrat mycket av autenciteten. Trots detta har byggnadskomplexet stora kulturhistoriska värden, som delvis bevarat exe...

Läs mer i eget fönster