Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FRUKTKORGEN 1 RÅDHUSET, STOCKHOLM Ny sökning Tillbaka till sökning

9921C26EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET, STOCKHOLM (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

FRUKTKORGEN 1

Historik

Stockholms rådhus uppfördes 1911-15 efter ritningar av arkitekten Carl Westman efter en arkitekttävling. Under 1991-92 har rådhuset renoverats.

Rådhuset har en nationalromantisk prägel både exteriört och interiört där bland annat vasaslotten varit förebilder. Fasadernas släta tegelmur är ljust slammad med fönster i fasadliv. Entrén är markerad med ett kraftfullt torn. Taket är ett tegeltäckt sadeltak. Även interiören präglas i materialval och utsmyckning av dåtidens krav på äkthet. En myckenhet dekorativt måleri finns bevarat.

Stockholms Rådhus är en imponerande anläggning med sin monumentala arkitektur i konsekvent genomförd nati...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Stockholms rådhus byggdes mellan 1910 och 1915 efter ritningar av arkitekten Carl Westman. Som ett första led i en omfattade reform av landets underrätter förstatligades alla rådhusrätter 1965 och 1971 ersattes slutligen också alla häradsrätter av de nybildade tingsrätterna. Den så kallade tingshusbyggnadsskyldigheten upphörde vid samma tidpunkt.

1971 bildades således Stockholms tingsrätt vars domkrets omfattade den nybildade Stockholms kommun. Både tingsställe och kansli placerades liksom tidigare i Stockholm (koncept den 25/9 1970).

Rådhuset används idag...

Läs mer i eget fönster