Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PENELOPE 2 GAMLA POSTHUSET VID NYGATAN (POSTMUSEUM) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA POSTHUSET VID NYGATAN (POSTMUSEUM) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Posthus och poststation

Kommunikation - Posthus och poststation

PENELOPE 2

Historik

Posten har haft lokaler i kvarteret Penelope sedan 1720. Kungl. Postens huvudkontor uppfördes 1821-1853 efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom (1781-1853). Byggnadsstommen i huvudbyggnaden mot Lilla Nygatan utgörs dock till en knapp tredjedel av (östra delen) av ett stenhus från o. 1650. Sedan 1946 inrymmer byggnaden Postmuseum. Ombyggnader har ägt rum bl.a. 1913 efter förslag av Victor Bodin, 1955 efter förslag av Lars-Erik Lallerstedt samt 1985-1986 efter ritningar av AOS Arkitekter AB.
Byggnadskomplexet består av huvudbyggnad om fyra våningar mot Lilla Nygatan och trevåningsflyglar utmed gränderna, sammanbundna av en tvåvånin...

Läs mer i eget fönster