Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Krokom kn, OFFERDALS-ÖNET 3:12 ÖNET, PARSTUGA OCH BAKSTUGA Ny sökning Tillbaka till sökning

Offerdals-Önet 3:12, Offerdals sn, Krokoms kn

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖNET, PARSTUGA OCH BAKSTUGA (inakt.)
Jämtland
Krokom

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

OFFERDALS-ÖNET 3:12

Historik

Gården Önet 3:12 ligger i Önet by i Offerdalsbygden som utgår ett riksintresse för kulturmiljövården. Byn har ett typiskt höjdläge i det kuperade landskapet med åkermarken i sydsluttningar. Första gången byn förekommer på karta är vid en ägomätninge 1781. Då bestod Önet av fyra gårdar samt av tre torp. 1820-1821 storskiftades byn. De sju enheterna var vid denna tid lika stora och utgjordes av skattehemman om vardera ett tunnland skatte. En av byns jordägare, Jon Nilsson, innehade två hemman varav det ena kallades Änget och var obebyggt. Det är denna fastighet som efter storskiftet bebyggdes och blev den nuvarande gården Önet 3:12.
G...

Läs mer i eget fönster