Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 12:1 GÖTEBORGS STADSMUSEUM Ny sökning Tillbaka till sökning

8206_LR_20080303 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OSTINDISKA KOMPANIET (akt.), GÖTEBORGS MUSEUM (akt.), GÖTEBORGS STADSMUSEUM (akt.), OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Utbildning och vetenskap - Museum

Handel och bankväsende - Handelshus och handelskompani

Utbildning och vetenskap - Museum

Handel och bankväsende - Handelshus och handelskompani

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

NORDSTADEN 12:1

Historik

Arkeologiska, Historiska och Industrimuseerna slogs samman till Stadsmuseet. Den innebar att en entréhall och en hörsal byggdes på marknivån. I huvudentrén förändrades den ursprungliga trappan till och på den överbyggda gården uppfördes en "glaspyramid" för att ge ljus åt den nya hallen. Samtidigt återställdes några rum från 1890-talet och Ostindiska Kompaniets auktionssal rekonstruerades.

År 2001 restaurerades Wilsonska flygelns väggmålningar som var svårt skadade. De flesta av motiven kunde rekonstrueras och nymålningen utfördes med samma typ av färger som vid tillkomsten för över hundra år sedan.

Den ursprungliga delen av byggnaden uppfördes 1747-1762 som kontors- och magasinsbyggnad för Ostindiska kompaniet. De nedre våningarna användes som magasin och på de övre fanns kontor, sammanträdesrum, auktionssal och ett rum för sidentyger. Efter att kompaniet upplösts användes huset för flera olika verksamheter innan Göteborgs museum bildades 1861. Museet växte snart ur lokalerna och 1891 invigdes Wilsonska flygeln. Under 1890-talet genomfördes även en ombyggnad och modernisering av den äldre delen. Under 1900-talet ändrades inredningen flera gånger. 1994-1996 genomfördes en större ombyggnad och år 2001 restaurerades Wilsonska fly...

Läs mer i eget fönster

Den fyra våningar höga byggnaden i gult tegel uppfördes 1750 för Ostindiska kompaniet. Ritningarna var uppgjorda av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och omarbetade av Carl Hårleman. Sedan Ostindiska kompaniet upphört vid början av 1820-talet, stod Göteborgs stad och staten som ägare till byggnaden, men den övergick så småningom till Göteborgs museum som bildades år 1861. Den ursprungliga trelängade anläggningen tillbyggdes år 1891 med en fjärde länga i norr och vid en ombyggnad 1896 förändrades interiören.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarie...

Läs mer i eget fönster