Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, LORENSBERG 53:1 M.FL. KUNGSPORTSAVENYN 16-20 Ny sökning Tillbaka till sökning

8021_LR_kunsportsavenyn18_20070328 018

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSPORTSAVENYN 16-20 (akt.), KUNGSPORTSAVENYN 16-20 (inakt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

LORENSBERG 53:1

LORENSBERG 53:3

LORENSBERG 53:6

Historik

Husen utgör numera den enda kvarterssidan med obruten 1880-tals karaktär mot Kungsportsavenyn, vilken tidigare varit helt präglad av denna byggnadsepok. Husen är uppförda av sten i fyra våningar, putsade och prydda med rik stuckdekor i nyrenässans samt avfärgade i vitt och gulvitt. Upphovsman var den kände göteborgsarkitekten Adrian C. Peterson, som själv bodde i nr 18. Vissa förändringar har ägt rum; butiker har inretts i bottenvåningarna och förgårdarnas planteringar borttagits men i övrigt är exteriörerna välbevarade.
Redan 1969 ansökte dåvarande stadsarkitekten i Göteborg om byggnadsminnesförklaring av fastigheterna. Ärendet kom...

Läs mer i eget fönster