Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NYA VARVET 726:9 NYA VARVET-NOBIS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYA VARVET-NOBIS (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Försvarsväsende - Örlogsbas

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt

Försvarsväsende - Örlogsvarv

Försvarsväsende - Örlogsvarv

NYA VARVET 726:9

Historik

Nya Varvet anlades 1699 som kronovarv och utbyggdes successivt under 1700-talet. En betydande expansion ägde rum vid 1800-talets början varvid flera byggnader uppfördes, bl.a. efter ritningar av Fredrik Blom. Mellan 1870 och 1902 disponerades Nya Varvets byggnader av fångvårdsstyrelsen och därefter av marinen. Under 1980-talet upphörde den militära verksamheten på området gradvis.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

De flesta byggnaderna på Nya Varvet byg...

Läs mer i eget fönster
År 1699 - Okänt Nyanläggning
År 1700 - Okänt Utvidgning
År 1800 - Okänt Utvidgning
År 1980 - Okänt Tagen ur bruk