Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 8:3 KV FANJUNKAREN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FANJUNKAREN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

HAGA 8:3

Historik

LANDSVÄGSGATAN 4 - Byggnaden är ett av de sista bevarade trevåningshusen av trä och utgör et led i utvecklingen mot landshövdingehus.
I huset finns värdefulla delar från tre olika epoker. Gårdsfasaden och gatufasadens övre del med sin originella panel och eleganta runda vindsfönster samt vindsrummet har bibehållit sin ursprungliga karaktär sedan nybyggnaden 1849. Vid en ombyggnad på 1870-talet tillkom det utanpåliggande trapphuset och panelen med tillhörande utsmyckning på gatufasadens mellanvåning.
Bottenvåningens butiksfasad, entréhallens väggmålning samt delar av lägenheternas fasta inredning, bl a paneler och skåp, tillhör perio...

Läs mer i eget fönster