Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, SVARTNÄS BRUK 1:2 SVARTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1252-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVARTNÄS BRUK 1:2

Historik

Kapellag/bruksförsamling bildad inom Svärdsjö under 1700-talet, annexförsamling 1924. Införlivad i Svärdsjö 1994. Kyrkan ligger på en höjd i anslutning till Svartnäs bruk, som grundades 1735 av Stora Kopparbergs bergslag.

Det första timmerkyrkan på platsen påbörjades 1793 och utgör fortfarande kärnan i den nuvarande byggnaden; det befintliga långhuset, ursprungligen med rakslutet korparti, utgör den äldsta kyrkans fullständiga plan. År 1831 tillfogades västtornet. Vid en om- och tillbyggnad 1875 tillkom ett smalare, tresidigt avslutat kor i öster och en sakristia på nordsidan.

Kyrkans exteriör, i nyklassicism med nygotiska insla...

Läs mer i eget fönster

Svartnäs järnbruk anlades 1735 i den då svårtillgängliga, nordöstra delen av Svärdsjö socken, tidigare bara koloniserad av inflyttade finnar. Mot århundradets slut hade områdets befolkning ökat så mycket att brukets ägare, Stora Kopparbergs Bergslag, i en resolution till domkapitlet 1793 anhöll om att få uppföra ett ”bönehus”. Den 3-4 mil långa, obanade skogsvägen till sockenkyrkan i Svärdsjö ville man slippa. Tillstånd utfärdades och hösten samma år lades timmer upp på Hillersbacken norr om Svartnäs bruk. Den 29 maj 1794 lades första grundstenen. Arbetena fortgick så raskt att invigning kunde ske knappt fem månader senare, den 27 o...

Läs mer i eget fönster
År 1793 - 1794 Nybyggnad
I en resolution den 10/2 1793, ställd till Västerås domkapitel, där den upplästes den 13/3, anhöll Stora Kopparbergs bergslag om att få uppföra ett kapell vid Svartnäs bruk. Som motiv anfördes att invånarantalet vid bruket och omgivande finnmark nu uppgick till 60-70 hushåll. Avståndet till sockenkyrkan i Svärdsjö var 3-4 mil, genom obanad skogsväg. I utslag från Västerås domkapitel den 7 maj 1793 tilläts bygget av bönhus eller brukskyrka vid Svartnäs bruk. Hösten 1793 samlades timmer för det blivande kapellet på Hillersbacken i Svartnäs bruk. Bygget drevs fram av Stora Kopparbergs Bergslag som även svarade för en stor del av finansieringen – ett bidrag om trehundra riksdaler. Den 29/5 1794 lades första grundstenen och arbetet fortgick sedan så raskt att invigning kunde ske den 27 oktober samma år. Den ursprungliga kyrkans grundplan motsvarar nuvarande långhuset (utan västtorn och med rak gavel i öster) Ytterväggarna var från början rödfärgade. Väster om kyrkan restes en klockstapel.
År 1802 - 1802 Nyanläggning - Begravningsplats
Svartnäs kapellförsamling fick rätt att anlägga kyrkogård och snart därefter började jordfästningar att ske här.