Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundbyberg kn, GLADAN 2 DUVBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1028

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUVBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Sundbyberg

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GLADAN 2

Historik

Duvbo kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekten David Jansson (1860-okänt) och invigdes 1904. Han har även ritat Grycksbo kyrka i Dalarna, 1905-1906. Fasaderna utformades i enkel och fritt gestaltad nygotik, medan interiören inspirerades av en måttfull jugend. I samband med en restaurering under 1950-talet förändrades delar av kyrkans interiör. Under samma restaurering byggdes kyrksalen till mot söder för att ge plats åt ett kapp- och förrådsrum.

Duvbo kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Till skillnad mot Sundbyberg och Lilla Alby tillkom Duvbo,...

Läs mer i eget fönster

Duvbo kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekten David Jansson (1860–okänt) och invigdes 1904. Han har även ritat Grycksbo kyrka i Dalarna, 1905–1906. Fasaderna utformades i enkel och fritt gestaltad nygotik, medan interiören inspirerades av en måttfull jugend. I samband med en restaurering under 1950-talet förändrades delar av kyrkans interiör. Under samma restaurering byggdes kyrksalen till mot söder för att ge plats åt ett kapp- och förrådsrum.

Duvbo kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Till skillnad mot Sundbyberg och Lilla Alby tillkom Du...

Läs mer i eget fönster
År 1904 - 1904 Invigning
Duvbo kyrka invigs.