Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DUNGEN 26 ESSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF04-0062-14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESSINGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

DUNGEN 26

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Essinge kyrka uppfördes 1957-58 och invigdes 1959. Arkitekt var Cyrillus Johansson (1884-1959). Ritningar till ett tjugotal kyrkobyggnadsprojekt ritade av Johansson finns bevarade men bara fem kom att förverkligas. Dessa var, förutom Essinge kyrka, S:t Görans församlingshus i Stockholm, Kapellet i Nikkaloukta, Enskede församlingshus och Björneborgs kyrka. I Johanssons övriga omfattande och mångsidiga produktion märks bostadshus på Norr Mälarstrand, varuhuset PUB mot Hötorget, affärs- och kontorskomplexet Centrumhuset vid Kungsgatan - Sveavägen, Krigsarkivet, Vin- & ...

Läs mer i eget fönster

Stora och Lilla Essingen hörde till Bromma församling fram till 1955 då öarna bildade en egen församling. Sedan 1937 hade Essinge kyrkostiftelse funnits för att stödja den kristna verksamheten. Stockholms stadsfullmäktige upplät den nuvarande kyrkotomten 1941. 1943 arrangerades en arkitekttävling som omfattade kyrko- och församlingsbyggnader. Fyra arkitekter bjöds in. Tävlingsprogrammet angav att bygget skulle inledas med församlingshemmet och att kyrkobyggnaden skulle uppföras i en senare etapp. Programmet föreskrev även att både församlingshem och kyrka skulle byggas i tegel.

Cyrillus Johansson, som vann tävlingen, var insatt i...

Läs mer i eget fönster
År 1943 - 1943 Ändring
En arkitekttävling om kyrko- och församlingsbyggnader på Stora Essingen arrangeras
År 1953 - 1954 Nybyggnad
Församlingsbyggnaden byggs.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)

År 1957 - 1959 Nybyggnad
1957–58 Kyrkan och klocktornet byggs. 1959 Kyrkan invigs.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)