Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PROSTEN 1 S:TA BIRGITTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0141-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:TA BIRGITTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

PROSTEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
S:ta Birgitta kyrka uppfördes under åren 1960-62 och invigdes i december 1962. Arkitekt är Rolf Bergh (1919-2005) och trädgårdsarkitekten Gunnar Martinsson (f 1924) stod för markplaneringen. Rolf Bergh har även stått för ritningarna till klocktornet och församlingsbyggnaden. Bergh intresserade sig särskilt för kyrkorummets gestaltning från liturgiska utgångspunkter och var tillsammans med Sigtunastiftelsens dåvarande rektor, Olof Hartman, upphovsman till den s k studiokyrkan på 1960-talet. Typen byggde bl a på centralkyrkans idé om närhet, att församlingen skulle sa...

Läs mer i eget fönster

Den 1 januari 1955 delades Bromma församling upp varvid Västerleds och Essinge församlingar nybildades. Redan 1944 hade Nockeby kyrkokommitté bildats för att verka för att en kyrka byggdes i södra Bromma. Efter att stadsplanekontoret anvisat en tomt strax bortom slutstationen för Nockebybanan, den klassiska 12:an, utlystes 1956 en arkitekttävling, till vilken fyra arkitekter inbjöds; Rolf Bergh, Peter Celsing, Adrian Langendal och Nils Arne Rosén. Rolf Berghs förslag ”Stjärna” förordades 1958 och godkändes av kyrkofullmäktige 1959. Byggnadsarbetena påbörjades i november 1960 och kyrkan kunde invigas i december 1962 av biskop Helge L...

Läs mer i eget fönster
År 1960 - 1962 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Rolf Bergh

Rolf Bergh (Arkitekt)