Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PAPPERSKNIVEN 13 UPPENBARELSEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF04-0079-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UPPENBARELSEKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

PAPPERSKNIVEN 13

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Uppenbarelsekyrkan uppfördes under åren 1959-61. Arkitekt var Johannes Olivegren (1926-89). Under åren 1953-66 ritade han uppemot ett tjugotal kyrkor runt om i Sverige och medverkade dessutom vid om- och tillbyggnader av ytterligare drygt tio kyrkobyggnader. Uppenbarelsekyrkan i Hägerstens församling är dock den enda kyrkan i Stockholm som är signerad Johannes Olivegren. Fadern var teolog och pastor inom Missionsförbundet vilket bidrog till att han fick en strängt religiös uppfostran. Han utbildade sig först till byggnadsingenjör, därefter till arkitekt .
Det var un...

Läs mer i eget fönster

Det var under första hälften av 1900-talet som Stockholm på allvar började växa ut utanför tullarna. Under mellan- och efterkrigstiden växte invånarantalet i söderort explosionsartat. I början av 30-talet hade Brännkyrka församling drygt 30 000 medlemmar, en siffra som vuxit till 150 000 vid 1950-talets mitt. Behovet att dela upp församlingen blev allt mer akut. I januari 1957 delades den upp i fem olika församlingar varvid Skarpnäcks, Farsta, Vantörs och Hägerstens församlingar tillkom.

Man började genast planera för nya församlingskyrkor. Redan 1943–44 hade det varit aktuellt att bygga en kyrka uppe på det berg där Uppenbarelse...

Läs mer i eget fönster
År 1957 - 1965 Nybyggnad
1957 Arkitekten Johannes Olivegren får uppdraget att rita Uppenbarelsekyrkan. 1959–61 Kyrkan uppförs. 1965 Kolumbariet och Lillkyrkan invigs, arkitekt Johannes Olivegren

Johannes Olivegren (Arkitekt)