Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VISLANDA KYRKA 1:1 VISLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vislanda1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISLANDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISLANDA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1793-94 på en ny kyrkotomt. Ritningar hade anskaffats 1791 från ÖIÄ men följdes ej. Byggnaden fick istället en betydligt enklare och traditionell utformning. Den äldre kyrkan utgjordes av en medeltida träkyrka, belägen i närheten av den gamla prästgården. Kyrkplatsen har bevarats som ödekyrkogård. Invigningen av den nya kyrkan förrättades i augusti 1796 av biskop Olof Wallquist.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med tresidig koravslutning i öster, utbyggd sakristia i direkt anslutning till koret i norr och torn i väster. Huvudingången är placerad i tornet. En ingång ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården anlades troligen i anslutning till att kyrkan uppfördes. Den ursprungliga delen låg med
stor sannolikhet längs med kyrkans södra, östra och norra sida. Ett förslag till utvidgning av Vislanda
församlings kyrkogård mot norr togs fram 1927 och godkändes av Länsstyrelsen. Ritningarna liksom
planteringsförslag var framtagna av länsträdgårdsmästaren A Weiler. Förslaget genomfördes under slutet
av 1920-talet. Den först gravsatte inom den nya kyrkogården fick sin plats 1929 längst ner i det
nordöstra hörnet. I en inventarieförteckning av kyrka och kyrkogård från 1932 berättas att kyrkogården
då var inhängad av en gråstens...

Läs mer i eget fönster
År 1796 - 1796 Nyanläggning
1796 invigs den nya kyrkan som ersätter en medeltida träkyrka som var belägen några kilometer nordost om den nya. Kyrkogården anlades troligen i anslutning till att kyrkan uppfördes.
År 1927 - 1999 Ändring
För specifika händelser, se pdf.