Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, MISTELÅS 1:9 MISTELÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mistelås1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MISTELÅS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MISTELÅS 1:9

Historik

Text saknas för närvarande

Mistelås kyrkogård är nästintill rektangulär med avrundad östsida. Den omges av en kallmurad mur av
tuktad natursten och delvis av en trädkrans av lind. Huvudingången finns i väster och en uppfartsramp
finns i söder. I kyrkogårdens nordvästra hörn står en täckt klockstapel som uppfördes 1762. Kyrkan ligger
centralt på kyrkogården med ingången i väster.
Ingenting gällande ändringar och utvidgningar av kyrkogården i äldre tid kan man läsa om i arkivmaterialet.
De enda förändringar som omtalas är reparationer på klockstapeln. Under senare år har man
gjort en ny ingång och anlagt parkeringsplats vid kyrkogården. Man har även insta...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Inventeringen anger ingen nyanläggningsperiod.