Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, NORDINGRÅ PRÄSTBORD 1:2 NORDINGRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrN.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORDINGRÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORDINGRÅ PRÄSTBORD 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ett projekt till nybyggnad troligen av Johan Christian Loëll, som gjort kostnadsberäkningen, godkändes år 1800 av ÖIÄ efter viss förenkling. Grunden lades först 1820, och kyrkan uppfördes av Simon Geting efter den godkända ritningen. Kyrkan stod färdig 1825 och invigdes 1829 av biskop E A Almquist. Ruinen av den relativt stora medeltidskyrkan är belägen strax norr om den nya kyrkan, som ligger närmare Vågsfjärdens strand.
Två ståtliga murade stigportar i kyrkogårdsmuren, med smidesgaller från resp 1847 och 1920. Utanför muren finns en rad kyrkstallar bevarade.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - NORDINGRÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1923, år 1900: 3663, år 1995: 1854

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten och omfattar en halvö i Bottenhavet. Ruinen av en medeltida kyrka, konserverad 1939, ligger strax norr om den nya. Den befintliga kyrkan ligger för sig, intill tätortbebyggelsen, på en udde i Vågsfjärden. I kyrkogårdsmuren finns två ståtliga murade stegportar med smidesgaller. I backen ovanför kyrkan ligger prästgården och invid kyrkan församlingshem, kyrkstallar och sockenstuga.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka med k...

Läs mer i eget fönster

Socknen ligger vid kusten och omfattar en halvö i Bottenhavet. Kyrkan ligger för sig, intill tätortbebyggelsen, på en flack udde invid Vågsfjärden. Norr om kyrkan passerar vägen till Mjällom. I backen ovanför kyrkan, på andra sidan Mjällomsvägen, ligger prästgården från 1950-talet och ett församlingshem. Invid kyrkan i norr, öster om byvägen, ligger en äldre sockenstuga/ skolhus, nu med turistbyrå. Strax intill kyrkotomtens nordöstra sida passerar en gammal väg till Häggvik österut utmed vilken 12 st kyrkstallar ännu finns kvar. På vägens norra sida ligger ruinen av en medeltida kyrka, strax norr om den nya kyrkan. Öster om ruinen l...

Läs mer i eget fönster