Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, STORA GYLLINGE 1:2 ÖSTRA HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA HUSBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA HUSBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA GYLLINGE 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA HUSBY
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1544, 1900: 1705, 1995: 1512

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Kvarsebo i Södermanland utbruten 1615.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i ett fornminnesrikt sprickdalslandskap på en markerad höjd 20 km öster om Norrköping invid Östra Husby samhälle med vida utblickar över det öppna odlingslandskapet. På kyrkogården finns ett bårhus. Invid kyrkan ligger prästgården (St. Gyllinge), ett nytt församlingshem, en modern skola samt Bosgården. Ortnamnen runt kyrkplatsen har tydlig förankring i den förhistoriska kulten. Riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belä...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
Det är inte helt klarlagt var den medeltida kyrkan låg, troligen var det något söder om
nuvarande kyrkan och man kan anta att den medeltida kyrkogården också låg här. På en
konceptkarta över Stora Gyllinge, avmätt 1781, finns den gamla kyrkan markerad med sin
kyrkogård. Intill denna, i nordnordöst, ligger en pestkyrkogård. År 1842 beslutade
sockenstämman att man skulle försöka få till stånd ett markutbyte så ...

Läs mer i eget fönster