Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vånga kyrka och gravkapell, 106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅNGA KYRKA (akt.), VÅNGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅNGA KYRKOJORD 2:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÅNGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1514, 1900: 2616, 1995: 1323

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i sprickdalslandskapet utan någon karakteristisk placering i landskapet öster om vägen till Vånga samhälle, som ligger vid ett vägskäl 15 km väster om Norrköping. På andra sidan vägen ligger gamla kyrkan, nu gravkapell.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka, vars ursprungliga utformning är oviss. Kyrkan skall ha ombyggts i öster i slutet av medeltiden, på initiativ av biskop Henrik Tidemansson. I samband med denna ombyggnad välvdes kyrkan. Kyrkan var utsmyckad med figur...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
På en geometrisk ägomätning från 1698 redovisas den äldre kyrkan tydligt, en klockstapel står
sydväst om kyrkan, det finns dock inte någon omgärdning som visar kyrkogårdens
utbredning. På norra sidan av kyrkan fanns sakristian, under slutet av 1600-talet fanns också
en mycket rymlig s.k. ”nykyrka”. Mellan dessa båda tillbyggnader fanns en smal gång, den
s.k. ”gastmugan”. Här förvarades de som inte fick jordfästas i vigd jord. Framme vid altaret
fanns det större gravhällar med inskriptioner, några finns idag kvar vid gamla kyrkmuren.
Under dessa hällar skall enligt traditionen de sju personerna som överle...

Läs mer i eget fönster