Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, SUND 3:1 SUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1472/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDS KYRKOGÅRD (akt.), SUNDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUND 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SUND

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1066, 1900: 1218, 1995: 1400

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i södra Östergötlands skogsbygd 25 km sydväst om Kisa ganska ensamt i en trång dalgång omgiven av församlingshem (f d tingshus) samt kyrkstallar och en tiodebod. Prästgården, Hjälmseryd, ligger ca 1 km nordväst om kyrkan på en udde i Stora Sundssjön. Miljön runt Sunds kyrka är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka. Enligt Broocman hade var kyrkan 40 ¾ alnar lång och 11 ½ alnar bred. Kyrkan har tillbyggts i flera etapper. Den brandskadades 1690. Under kor...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik

Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. En bogårdsmur av
timmer brandhärjades tillsammans med klocktornet och kyrkboden 1660. Kyrkogårdens
gamla indelning i ättehagar, genomgick 1715 ett nytt skifte för hemmanen i linjer, enligt en i
kyrkoboken befintlig ritning, vilket iakttogs till 1786 då somliga av de enskilda platserna var
så uppfyllda att inga fler lik rymdes. Därefter skedde begravning gemensamt radvis.
Kyrkogården utvidgades vid ombyggandet...

Läs mer i eget fönster