Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grums kn, BORGVIKSBRUK 1:3 M.FL. BORGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

117.22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGVIKS KYRKA (akt.)
Värmland
Grums

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORGVIKSBRUK 1:3

BORGVIKSBRUK 1:9

BORGVIKSBRUK 1:30

Historik

FÖRSAMLING 1995 – BORGVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 745, 1900: 1423, 1995: 377

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Grums 1716 (förklarad annexförsamling 1922). Befolkningstal 1805: värdet avser 1810.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i utkanten av Vänerbygden, väster om Karlstad, på en i Borgvikssjön utskjutande udde. Området med bruksherrgård, kyrka och hyttruin är länets bäst bevarade bruksmiljö utanför bergslagsbygden och utgör riksintresse för kulturminnesvården.

RASERAD KYRKA / RUIN –

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING -
Kyrkobyggnaden uppfördes i flera etapper under 1700-talets första hälft, på initiativ o...

Läs mer i eget fönster
År 2014 - 2015 Ändring - Inhägnad, mur
Renovering av stenmur, kallmurad stödmur, vid Borgviks kyrkogård.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Emtbjörks AB (Entreprenör)