Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, FORSA PRÄSTGÅRD 3:1 FORSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4012-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORSA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Forsa kyrka uppfördes åren 1840-45 i nyklassicistisk stil efter ritningar utförda av Jacob Wilhelm Gerss. Dessa ritningar kom dock att förändras under arbetets gång under ledning av byggmästare Jacob Norin. De norra och östra väggarna samt sakristian från den medeltida kyrkan, som stått på samma plats, kom att ingå i den nya kyrkan.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Stenkyrka byggs.
År 1751 - 1751 Plantering
Plantering av lönnar.
År 1892 - 1892 Nybyggnad
Nya kyrkstallar.
År 1912 - 1912 Utvidgning - Begravningsplats
Utbyggnad av kyrkogården västerut.
År 1942 - 1942 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården västerut enligt förslag av arkitekt Sven Häggbom.
År 1947 - 1947 Rivning
Fyra av de fem kyrkstallarna förstördes av blötsnö och avsåldes för rivning. Det femte stallet längst i väster övertogs av kyrkan.
År 1952 - 1952 Ändring
1952? Ombyggnad av gamla prästgården.
År 1954 - 1954 Nybyggnad
Gravkapell uppförs efter ritningar av Erik Fant.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Ändring - Inhägnad, mur
Borttagande av murparti, ev. rest av stiglucka, 5 m söder om kyrkan vid grävning för ny väg.
År 1991 - 1991 Ändring
Ombyggnad och underhåll av prästgården.
År 1997 - 1997 Ändring
1997? Personal- och driftlokal byggs bakom härbret. Staketet som omgärdar kyrkogården flyttas in 5 m för att lämna plats åt en ny väg.
År Okänt Ändring
Ett stall byggs om till lager- och ekonomiutrymme.