Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, BJURÅKERS KYRKBY 16:1 BJURÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4044-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJURÅKERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJURÅKERS KYRKBY 16:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den första stenkyrkan i Bjuråker uppfördes senast under 1300-talet och var en liten rektangulär byggnad med rakslutet kor och sadeltak, dvs av den modell som var vanlig i hela Norrland, men i synnerhet i Hälsingland. Under något av de följande århundradena försågs kyrkan med tegelvalv. När församlingens befolkning ökade kraftigt under 1700-talet ansågs den gamla kyrkan som otillräcklig, trots att flera läktare hade byggts längs kyrkorummets väggar. Vid slutet av 1740-talet påbörjades ett omfattande ombyggnadsprojekt under ledning av byggmästarna och bröderna Anders och Lars Romberg från Bjursås i Dalarna. Av den gamla kyrkan behölls...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1399 Nyanläggning
Bjuråkers första stenkyrka byggs. Troligen en byggnad med rektangulär plan, rakslutet kor och sadeltak.
År 1640 - 1640 Nybyggnad
Klockstapel byggs intill kyrkan.
År 1690 - 1690 Kulturhistorisk inventering
Enligt ett inventarium är klockstapeln försedd med tak och underbyggning (bod)
År 1730 - 1730 Kulturhistorisk inventering
Prosten Broman i Hudiksvall gör en avritning av kyrkan som visar att den är av en form som byggdes i hela ärkestiftet under 1300- och 1400-talen. ... Bogårdsmuren är försedd med trätak och murade stigportar.
År 1741 - 1741 Rivning
Den gamla klockstapeln rivs och ersätts av en ny på kyrkvallen. Arbetet leds av byggmästare Magnus granlund från Hudiksvall. Spiran köps från Iggesunds bruk.

Magnus Granlund (Byggmästare)

År 1830 - 1830 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens omgärdning har vid denna tidpunkt till stora delar försvunnit genom olika kyrkogårdsutvidgningar. Popplar planteras runt kyrkan.
År 1934 - 1934 Rivning
Rivning av stenmur på kyrkogården i samband med utvidgning av kyrkogården på kyrkans norra sida. Tre nya stentrappor byggs och den nya delen avgränsas med ett järnstaket som tillverkats av smedsmästare K. E. Björk i Friggesund. Bilparkering ordningställs. Nya stentrappor till klockstapeln och delvis till kyrkan.

K. G. Björk (Hantverkare - Smed)

År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Bjuråkers församlingen köper mark öster om kyrkan för kommande utvidgning av församlingens kyrkogård. Karta över kyrkogårdsutvidgningen upprättas.
År 1956 - 1956 Nyanläggning
Ritningsförslag på begravningskapell direkt väster om kyrkan upprättas av arkitekt Sven Ivar Lind. Samme arkitekt upprättar även ritningar till kyrkogårdsutvidgningen. En ny väg anläggs från den s.k. Likvallen till det nya gravkapellet som ska byggas på kyrkogårdens nordvästra hörn. Ny öppning tas upp i smidesstaketet på Likvallens norra sida. Entré byggs på den nya kyrkogårdens västra sida med stenstolpar av samma typ som vid den nuvarande huvudentrén.

Sven Ivar Lind (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Nyanläggning - Begravningsplats
Den nya kyrkogården uppges vara färdig.
År 1959 - 1959 Invigning
Ritningarna omarbetas av arkitekt Sven Ivar Lind och gravkapellet invigs.

Sven Ivar Lind (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen godkänner ett förslag till anläggande av minneslund samt ”vissa andra ändringar” på kyrkogården.
År 1993 - 1995 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdsdelen som byggdes på 1950-talet genomgår omfattande arbeten. Bl a nyanläggning av gravkvarter samt anläggande av en minneslund. Det äldre järnstaketet kring kyrkogården rustas och målas. Före detta bårhuset renoveras i sin helhet (1994).