Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, PÅLKEM 12:1 PÅLKEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1109-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PÅLKEMS KYRKA (akt.), PÅLKEMS KYRKA (VITTRÄSKS KAPELL) (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

PÅLKEM 12:1

Historik

Pålkems kyrka i en skogig del av Gällivare socken benämndes tidigare Vitträsks kapell. Om ritningarnas upphovsman föreligger motsägande uppgifter. Två namn nämns, F Rickler och byggmästaren, Olof Lindqvist. Byggnaden uppfördes 1907-1908 som en långhuskyrka av trä med vidbyggd sakristia i öster och indraget torn i väster. Tornet har lanternin med spira. Kyrkans byggnadsstil är klassiserande förutom fönstrens utformning som har inslag av nygotik. En stor upprustning ägde rum 1954.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1992-2000

Pålkems kyrka som ritades av F. Rickler, stod klar 1908. Det är en liten, vitmålad träkyrka med nygotiskt anslag i bl.a. fönsterutformningen. Kyrkan representerar det tidiga 1900-talets enkla landsortskyrkor i traditionell klassicism, med ett lätt anslag av nationalromantik.

År 1908 - 1908 Nybyggnad
Kyrkan invigs. Arkitekt F. Rickler. Pålkem är den första kyrkan i församlingen som byggs utanför tätorten.

F Rickler (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Ändring
Eget kyrkobokföringsdistrikt.
År 1972 - 1972 Ändring
Kyrkobokföringsdistriktet dras tillbaka och Pålkem ingår i Nattavaara distrikt.