Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, FRÄMBY 8:1 SANKT ÖRJANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ÖRJANS KAPELL (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

FRÄMBY 8:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Anläggningen består av tre byggnadskroppar med eternitfjällsbelagda sadeltak. Kyrkorummet har betydligt brantare takfall burna av limträbågar. Hela mellanväggen till församlingsrummet är öppningsbar. Ovanför öppningen ett triangelformat gavelfönster vilket tillsammans med den ringa längden ger den överhöjda delen en karaktär av separat kor i det sammanslagna rummet trots att det hyser predikstolen och fungerar även enskilt. Den högre delen markeras med fasadtegel i exteriören. Det gäller även altarväggen. Fristående, öppen klockstapel på runda trästolpar.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyr...

Läs mer i eget fönster