Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, HANDÖL 5:1 HANDÖLS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4184-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANDÖLS KAPELL (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

HANDÖL 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA - Handöls kapell byggdes för samisk allmoge i Åre- och Undersåkersfjällen, men kunde även nyttjas av befolkningen i Handöls och Bunnervikens byar. Kapellet var i bruk åtminstone från 1804. Den enkla byggnaden är timrad och består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti och ett vapenhus i väster med en klockställning vid västgaveln. Ingång på vapenhusets södra sida. Nuvarande vapenhus ersatte ett äldre och mindre 1946-48. Ytterväggarna har tjärad stående panel, sadeltaken över långhus och vapenhus är spåntäckta. Fönstren är rektangulära. Kyrkorummet täcks...

Läs mer i eget fönster

Under sommaren, då samerna vistades i fjällen, var det i allmänhet omöjligt för dem att besöka högmässan i församlingskyrkan. På vintern kunde de närvara men sommartid utlystes sammankomster i fjällen för att försöka nå ut till lappförsamlingarna. Tillstånd fås 1794 till att uppföra ett kapell i Handöl och kostnaderna fördelades så att byamännen i Handöl och Bunnersvik svarade för golv, väggar och tak medan lapparna stod för fönster, dörr och övrig inredning. 1804 togs kapellet i bruk och var enligt ett vittne invändigt ”brokigt beprytt på flera ställen, av en bondmålare med blå och vita strimmor…” . Altaret med det senmedeltida alt...

Läs mer i eget fönster