Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hylte kn, KINNARED 46:1 KINNAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1975-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KINNAREDS KYRKA (akt.)
Halland
Hylte

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

KINNARED 46:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KINNARED
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 303, 1900: 549, 1995: 496

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i västra utkanten av Kinnared. Prästgården med pastorsexpedition återfinns öster om kyrkan, mellan ån Kilan och Österån. I anslutning till prästgården ligger också skolan. Huvuddelen av bebyggelsen har vuxit fram på östra sidan om Österån, kring järnvägsstationen. Landskapet är utpräglad skogsbygd med endast begränsade arealer odlingsmark i ådalgångar och kring sjöar.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett ...

Läs mer i eget fönster