Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härjedalen kn, HEDE PRÄSTBORD 1:3 HEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4067-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDE KYRKA (akt.)
Jämtland
Härjedalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDE PRÄSTBORD 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - HEDE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 417, 1900: 1522, 1995: 1862

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, utbruten ur Sveg omkring 1400. Tännäs och Vemdalen utbrutna senast omkring 1550, Storsjö kapellförsamling 1751 (annexförsamling definitivt 1922).

LÄGE OCH OMGIVNING - Hede kyrka ligger i tätorten Hede på Ljusnans södra sida. Klockstapeln med lökkupol söder om kyrkan byggdes av Anders Göransson Killberg (Kjellberg) 1751. En sägen berättar att ett äldre kapell av trä på Ljusnans norra sida skall ha varit socknens först...

Läs mer i eget fönster

Hede bröts ur den väldiga Svegs socken senast 1397 och det antas att den första kyrkobyggnaden låg på andra sidan Ljusnan. Hur länge dagens kyrkplats varit i bruk är oklart. Den kyrka som ersattes av Pehr Olofssons sedvanliga tornlösa rokokoinspirerade kyrkotyp torde ha nybyggts eller iståndsatts efter en brand 1611.

År 1751 - 1751 Nybyggnad
1751 restes en klockstapel vid Hede kyrka under ledning av dragonen och snickaren Anders Kiellberg från Klövsjö i Jämtland som också byggde stapeln i grannsocknen Vemdalen fyra år senare.
År 1990 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades i ett hörn under 1990-talet. Lundens gräsrundel är prydd med en stensatt vattenspegel, smide samt några buskar.