Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, STAVBY 12:1 STAVBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stavby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STAVBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STAVBY 12:1

Historik

Stavby kyrka ligger invid landsvägen. En kyrkvall skiljer kyrkogården från klockstapeln, som är placerad på en kulle nära vägen. En medeltida stiglucka finns bevarad och en knuttimrad loftsbyggnad, använd som materialbod.

Kyrkan är uppförd av gråsten, salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset har en något smalare, lägre förlängning i väster. Sakristian är tunnvälvd, långhuset täcks av kryssvalv.

Långhusets östra del och sakristian härstammar från folkungatid, 1250-1350. Sakristian är förmodligen samtida. Långhusvalven slogs vid 1400-talets mitt. Långhusets västra tillbyggnad uppfördes senare under medeltiden,...

Läs mer i eget fönster

Stavby kyrka är till storlek, form och historia representativ för många små socknar i Upplands landsbygd. Den är en liten salkyrka i gråsten som påbörjades vid mitten av 1200-talet. Efter kanske hundra år gjordes en förlängning av långhuset, antagligen för att bygga ett västtorn som emellertid aldrig fullbordades. Under 1400-talet slogs höga ribbvalv i tegel över hela kyrkan, som senare dekorerades med kalkmålningar. Därtill byggdes vapenhus och stigluckor med tidstypisk blinderingsdekor i tegel. Under 1700-tal eller tidigt 1800-tal förstorades alla fönster och nya togs upp. 1929 återupptäcktes och frilades en stor inmurad runsten i...

Läs mer i eget fönster
År 1240 - 1259 Nyanläggning
1200-t mitt, Troligen byggs de tre östra travéerna samt sakristian vid denna tid.
År 1400 - 1499 Nybyggnad
1400-t Den södra stigluckan byggs.
År 1630 - 1639 Ändring
Kyrkogården har stigluckor i söder och nordost.
År 1700 - 1799 Nybyggnad
trol 1700-t, En timrad loftbod uppförs, antagligen som tiondebod.
År 1752 - 1752 Nybyggnad
omkr 1752 , Antagligen byggs en klockstapel av bocktyp, med öppen konstruktion.
År 1800 - 1800 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln byggs, av vindflöjelns årtal att döma.
År 1900 - 1929 Ändring
Tiondeboden/likboden renoveras och panelkläs ut- och invändigt. Ett fönster tas upp.
År 1930 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot väster, en öppning tas upp i den gamla bogårdsmuren.
År 1956 - 1956 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot norr. Två öppningar tas upp i norra muren. En personal- och ekonomibyggnad byggs nordväst om kyrkogården.
År 1996 - 1996 Nyanläggning - Minneslund
Några mindre gångvägar läggs igen. En minneslund anläggs i nya kyrkogårdens nordöstra hörn.