Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, HARPARBODA 1:10 SPANNARBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

spannarboda .114.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPANNARBODA KYRKA (akt.)
Örebro
Lindesberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

HARPARBODA 1:10

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Litet kapell med valmat, skifferklätt tak och ljusmålade ytterväggar av stående träpanel. Fristående klockstapel. Ljus, målad interiör med överhöjt tak och orgelläktare. Kordelen ej avsatt men något upphöjd. Altartavla av Edgar Wallin.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

1923 uppfördes ett församlingshem i Spannarboda med provisorisk gudstjänstlokal och enkel inredning. 1936-37 genomfördes en ombyggnad under ledning av arkitekt K. Martin Westerberg då byggnaden och dess kyrksal liksom närmiljön fick ett mer ”kyrkligt” utseende. Exteriören gavs då en nationalromantisk prägel och försågs med stävor för att avlasta trycket från det tunga skiffertaket. Entrén i norr fick ett nytt trappräck av smide. Ett snarlikt finns vid kapellet på Fellingsbro kyrkogård av samma arkitekt.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

År 1921 - 1922 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anlades och klockstapeln uppfördes. Två kyrkklockor gjutna av Bergholtz klockgjuteri, Stockholm.
År 1922 - 1923 Nybyggnad
Spannarboda uppfördes som församlingshem med provisorisk gudstjänstlokal och enkel inredning. Exteriör med nationalromantisk prägel.