Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, SEGERSTAD 1:1 M.FL. SEGERSTADS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

segerstad1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTADS FYRPLATS (akt.), SEGERSTADS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Kommunikation - Fyrplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Kommunikation - Fyrplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SEGERSTAD 1:1

SEGERSTADS FYRPLATS 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Segerstads kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. den nyklassicistiska byggnaden av förhållandevis små proportioner ersatte 1839 en 1100-talskyrka, vars grundmurar ligger kvar under den nya kyrkans golv. Den av Peter Isberg uppförda kyrkan motsvarar inte de vid Överintendentsämbetet av Robert v Brouhn upprättade ritningarna.

Ingångar till kyrkorummet i väster och mitt på sydfasaden. Rundbågiga fönsteröppningar genombryter de vitputsade murarna. Sakristia och långhus har sadeltak, tornet kröns av en lanternin. Exteriören har endast genomg...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
En kyrkogård bör ha funnits i och med att den första kyrkan uppfördes på platsen, men hur
den sett ut vet vi inte. Så långt man kan följa kyrkogården bakåt i tiden, har den nästan
kvadratiska kyrkogården dock varit omgiven av en stenmur.

I väster stod en klockstapel, den äldsta kända omtalad redan i slutet av 1500-talet.
Klockstapeln som Frigelius avbildade 1753 var bygd 1704 av Staffan Håkansson från södra
Möre. Det var en enkel klockbock, krönt av en huv med små gavlar. Den var i så skröpligt
skick 1807 ”att den runkar vid starka ringningar”. Därför var det nödvändigt att ringa
försiktigt. När nya k...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård bör ha funnits i och med att den första kyrkan uppfördes på platsen, men hur den sett ut vet vi inte. Så långt man kan följa kyrkogården bakåt i tiden, har den nästan kvadratiska kyrkogården dock varit omgiven av en stenmur.
År 1500 - 1992 Ändring
För kyrkogårdens historik hänvisas till avsnittet "historik" samt till bifogad PDF.