Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Yttergrans kyrka begravningskapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERGRANS KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

YTTERGRAN 4:1

Historik

Yttergrans kyrka, som är stiftets minsta medeltidskyrka, ligger på en ås väster om Ullevifjärdarna. Nordost om kyrkan står en delvis brädfodrad klockstapel, uppförd 1763-66. Omkring 100 meter nordväst om kyrkogården ligger ett begravningskapell, uppfört 1954 efter ritningar av arkitekten Bengt Romare.

Den vitputsade kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och består av rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, vapenhus i söder och torn i väster. Sakristian är belägen i öster, och har samma bredd som koret. Långhus och vapenhus har sadeltak, koret och sakristian täcks av ett gemensammt, valmat sadeltak. Tornet kröns av ...

Läs mer i eget fönster

Yttergran har stiftets minsta medeltida kyrka. Den är uppförd under sent 1100-tal eller omkring år 1200 med murar av gråsten. Den består av ett långhus och ett smalare kor i öster som på 1700-talet förlängts för att inrymma en sakristia. I väster finns ett torn som uppförts i början av 1200-talet. Koret har troligen varit absidförsett från början. Ursprungligen var kyrkan försedd med ett platt innertak av bräder eller möjligen med öppen takstol. Omkring år 1300 vidgades triumfbågen och bågen mellan långhuset och tornets bottenvåning. Bågarna försågs med kvaderimiterande målningar varav rester finns kvar. Omkring 1480 välvdes kyrkan ...

Läs mer i eget fönster
År 1150 - 1200 Nyanläggning
Yttergrans kyrka uppförs som en liten tornlös kyrka i gråsten med långhus och smalare absidförsett kor. Den byggdes som gårdskyrka.
År 1763 - 1766 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1783 - 1783 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny kyrkogårdsmur byggs.
År 1812 - 1812 Nybyggnad
Grindstolparna vid kyrkogårdens huvudingång i nordöstra hörnet byggs.
År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.
År 1951 - 1951 Ändring
Grindstolparna till kyrkogårdsingången i nordöst reparerades och försågs med nya grindar efter förslag av arkitekt Bengt Romare.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Nybyggnad
Ett begravningskapell byggdes efter ritningar av arkitekten Bengt Romare. norr om kyrkogården

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1969 - 1970 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt sydväst.
År 1978 - 1978 Ändring
Ritningar till ny ekonomibyggnad norr om kyrkogården upprättas av H & S Eichhorn arkitektkontor, Sollentuna.
År 1981 - 1981 Ändring
Klockstapeln målas med plastfärg, Panu PVC-färg (!). Klockstapeln tjäras dessutom.
År 1989 - 1989 Ändring
Begravningskapellet norr om kyrkan byggs om och till.
År 2002 - 2002 Ändring
Tjärning av tak på kyrkan och klockstapeln utförs.