Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, HULTERSTADS KYRKA 1:1 HULTERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hulterstad1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HULTERSTADS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HULTERSTADS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Hulterstads kyrka ligger på Ölands östkust. Bland traktens fornlämningar kan nämnas fornborgen i Triberga. Kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med korparti och utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Den nya kyrkan uppfördes 1803 i anslutning till ett försvarstorn från omkring 1200. Under markytan och golvet ligger grundmurarna till en treskeppig anläggning från tidigt 1100-tal. Till denna hörde ett brett västtorn, vars grund ligger vid tornets västra sida. den nya byggnaden med tornets lanternin, sadeltak på övriga byggnadskroppar, rundbågiga fönsteröppningar och ingångar genom tornets...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Hulterstads socken omtalas första gången i slutet av 1200-talet men mycket talar för att
socknen och kyrkan var äldre än så. Kanske fanns här en träkyrka redan på 1000-talet. För
detta talar bl.a. fynd av runstensfragment från detta århundrade med kristna inskrifter. Dessa
gravmonument kan ha stått på kyrkogården som omgav träkyrkan.

Den kyrka av sten som började byggas i början av 1100-talet var troligen en av Ölands största
vid den här tiden. Under medeltiden och århundradena därefter blev det vanligt att de som var
förmögna begravdes inne i kyrkan. De som inte har råd med en gravplats inne i kyrkan
...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
Hulterstads socken omtalas första gången i slutet av 1200-talet men mycket talar för att socknen och kyrkan var äldre än så. Kanske fanns här en träkyrka redan på 1000-talet. För detta talar bl.a. fynd av runstensfragment från detta århundrade med kristna inskrifter. Dessa gravmonument kan ha stått på kyrkogården som omgav träkyrkan.