Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, LÖT 1:8 LÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

löt1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖT 1:8

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Gångarna som leder från de tre stigluckorna fram till Löts kyrka är belagda med gravstenar. Kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Ingångar i väster och mitt på sydfasaden. Tornet och delar av västgaveln är medeltida. Lanterninen tillkom 1797, och kyrkan omvandlades till den nuvarande salkyrkan 1842. Byggnadskropparna har skilda tegeltäckta sadeltak; valmat över sakristian. Tornet kröns av en kopparplåtstäckt lanternin. I det välbevarade, medeltida tornet finns åtskilliga anordningar - som högt belägen ingång och en cell - som har sam...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
En kyrkogård bör ha funnits när kyrkan byggdes i början av 1100-talet. Det finns dock
uppgifter som tyder på att kyrkogården är ännu äldre. Enligt Ragnhild Boström ska platsen
ursprungligen ha utlagts med den korta alnen som är 47 cm. Det är en måttenhet som
användes i de öländska fornborgarna. Därför tror man att kyrkogården stakades ut redan på
1000-talet. Det skulle möjligen kunna indikera att stenkyrkan har föregåtts av en träkyrka.
Några rester av en sådan kyrka har dock inte hittats.

Hur den medeltida kyrkogården såg ut vet vi idag inte, men troligen var den omgärdad av en
mur. År 1748 fanns tre...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård bör ha funnits när kyrkan byggdes i början av 1100-talet. Det finns dock uppgifter som tyder på att kyrkogården är ännu äldre. Enligt Ragnhild Boström ska platsen ursprungligen ha utlagts med den korta alnen som är 47 cm. Det är en måttenhet som användes i de öländska fornborgarna. Därför tror man att kyrkogården stakades ut redan på 1000-talet. Det skulle möjligen kunna indikera att stenkyrkan har föregåtts av en träkyrka. Några rester av en sådan kyrka har dock inte hittats.