Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/215

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEJDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Hejde kyrka, från medeltiden, består av ett lågt långhus med västtorn, samt ett större kor i öster med nordlig sakristia. Långhus och torn anses härstamma från 1200-talets mitt. Det nuvarande koret ersatte ett mindre romanskt kor omkring 1300-talets mitt (planerade långhus och torn kom dock aldrig till utförande). Sakristian uppfördes 1795.Den vitputsade kyrkan täcks av branta sadeltak. Tornet är försett med sidogallerier i norr och söder; det har kolonnettförsedda, rundbågiga ljudgluggar (två på varje sida) och kröns av en spira. Av kyrkans två praktfulla sydportaler hör korportalen till de märkligare på Gotland (jfr tornportalen ...

Läs mer i eget fönster

Hejde kyrka är med undantag för sakristian, som byggdes 1795, uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är tornet och långhuset som kom till vid mitten av 1200-talet. Ett romanskt kor, möjligen försett med en absid, som hört till denna kyrka revs omkring år 1300 och ersattes av det nuvarande, gotiska koret.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. Enligt en numera försvunnen runsten skall kyrkan ha brunnit på 1490-talet. Kyrkklockan, som även den har en runinskrift, kom till vid denna tidpunkt, och möjligen fick även tornhuven sin för de gotländska kyrkorna...

Läs mer i eget fönster
År 1090 - 1090 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1239 - 1239 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1828 - 1828 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren nylagd.
År 1927 - 1927 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur (spritputs och brädavtäckning?).
År 1949 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster.