Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, ALFTA PRÄSTBORD 2:1 ALFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3996-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALFTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALFTA PRÄSTBORD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Efter att den medeltida kyrkan rivits påbörjades uppförandet av dagens kyrka 1767. Endast ett tjugotal år senare brann dock kyrkan med resultatet att nära nog all inredning försvann. Murarna klarade sig och kyrkan kunde byggas upp igen varpå den stod färdig 1799. Utgifterna för återuppbyggnaden medförde att den fasta inredningen kom att kompletteras ända in på 1840-talet, och redan åren innan sekelskiftet 1900 var det aktuellt med en genomgripande renovering. Nästa större renovering gjordes vid mitten av 1950-talet och omkring 1980 ytterligare en.

År 1200 - 1769 Ändring
Den första kyrkan byggs i Alfta, helgad åt S:t Olof. Händelser mellan 1200 och 1769 kan man hitta i dokumentet Alfta kyrka händelselista som finns under Dokument.
År 1767 - 1769 Nybyggnad
Murmästare Daniel Hagman, Sundsvall, leder arbetet med nedrivningen av den medeltida kyrkan samt uppbyggnaden av den befintliga. Det äldre tornet behålls. Kyrkan står under tak samma höst och putsas året därpå. Inredningsarbetet slutförs under året 1769.
År 1770 - 1770 Invigning
Alfta nya kyrka invigs.
År 1793 - 1793 Brand
Kyrkan brinner. Nära nog all fast inredning förstörs medan murarna klarar sig så pass att de går att reparera.
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas norrut.
År 1966 - 1966 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården söder om kyrkan läggs om för att rymma fler gravplatser.
År 1974 - 1974 Ändring
”Uppståndelsens kapell”, ett fristående gravkapell på kyrkogården, renoveras.
År 1977 - 1977 Nyanläggning - Begravningsplats
Nya kyrkogården byggs strax norr om den gamla och pryds med ett marmorkors av skulptören Erik Sand, Strängnäs.