Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, MARIA 1 MÅRTEN SKINNARES HUS OCH GAMLA DÅRHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

f0203203

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÅRTEN SKINNARES HUS OCH GAMLA DÅRHUSET (akt.)
Östergötland
Vadstena

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Offentlig förvaltning - Sjukhus - Mentalsjukhus

Hantverk och manufaktur - Bageri

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

MARIA 1

Historik

MÅRTEN SKINNARES HUS - Det är troligt att byggnaden varit Mårten Skinnares privatbostad och att den byggdes 1520, vilket en minnesplatta på huset anger. Byggnaden har ursprungligen haft ytterligare en våning och ingått i ett större komplex av byggnader, varav de övriga nu är borta. Byggnaden har varit förråd och fram till 1930-talet tjänstebostad för hospitalet. Efter en genomgripande restaurering står byggnaden nu som museum.

GAMLA DÅRHUSET - I mitten av 1700-talet skedde stora nydaningsarbeten vid hospitalet och 1756-57 uppfördes denna särskilda dårhusbyggnad där "tjänligt rum för tolv usle, svagsinte och rasande personer". Byggn...

Läs mer i eget fönster