Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, LÅNGHED 12:5 PALLARS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt99\langhed_12-5\over.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PALLARS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Borgargård

LÅNGHED 12:5

Historik

Under några årtionden runt 1800-talets mitt byggdes i Voxnadalen många av de träslott som blivit ett kännetecken för Hälsingland. Pallars i Långhed är en god representant för denna lokala byggnadstradition. Mangården är trebyggd med den resliga ljust oljefärgsmålade huvudbyggnaden som dominerade blickfång i mitten, flankerad av de rödmålade flyglarna. Av ekonomibyggnaderna finns rester av ett äldre stall sammanbyggt med den östra flygeln samt 1930-talets stora ladugård öster om mangården. Utöver detta finns på gården ett uthus byggt 1958 på platsen för en äldre bodlänga, två härbren, samt en hölada.
Mangården fick sitt nuvarande uts...

Läs mer i eget fönster