Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, VÄNGSBO 1:5 M.FL. NYGÅRDS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt98\vangsbo1-5\over

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYGÅRDS I VÄNGSBO (akt.), NYGÅRDS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VÄNGSBO 1:5

VÄNGSBO 1:14

Historik

Majoriteten av de större jordbruken i Vängsbo ligger söder om byvägen, medan det finns bebyggelse av utanvidskaraktär norr om vägen. Nyetableringar genom äldre hemmansklyvningar finns i byns utkant. Vängsbo har inget egentligt centrum eftersom topografin har styrt gårdarnas placering och inte ens laga skifte under mitten av 1800-talet förändrade strukturen nämnvärt. Endast tre gårdar flyttades i samband med skiftet.
En särskilt iögonenfallande miljö är den som bildas av granngårdarna Mattes och Nygårds där de båda gårdarnas långsmala parstugor i ljusa oljefärger är ett självklart blickfång. Väster om gårdarna finns en bäckravin där ...

Läs mer i eget fönster