Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, NYCKLEBY 2:8 BACKSTUGAN KULLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Backstugan Kulla_anl._SV_Upphärad_juli 2010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BACKSTUGAN KULLA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Jordbruk - Backstuga

Rekreation och turism - Fritidshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

NYCKLEBY 2:8

Historik

Den så kallade backstugan Kulla fick sitt utseende i början av 1900-talet men är sannolikt uppförd redan 1860 vilket en dendrokronologisk undersökning visat. 1913 styckades Kulla av från Nyckleby Nedergård och fick en egen tomt. Backstugans vänner fick stugan 2005 som en gåva. Sedan 1985 har ingen bott i stugan. Dessförinnan användes Kulla som en fritidsbostad efter det att den siste åretruntboende, Edvin Olofsson, avled i stugan år 1961. De som bott på Kulla har varit järnvägsarbetare, byggnadsarbetare, stenarbetare, målare, mejeriarbetare m m

Ordet backstuga ger olika associationer. Torp och backstugor låg i äldre tider ofta tä...

Läs mer i eget fönster