Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tjörn kn, FJÄLEBRO 2:13 M.FL. FASTIGHETERNA FJÄLEBRO 2:13 OCH 2:14 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FASTIGHETERNA FJÄLEBRO 2:13 OCH 2:14 (inakt.)
Västra Götaland
Tjörn

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FJÄLEBRO 2:13

FJÄLEBRO 2:14

Historik

Det medeltida namnet på Fjälebro var Fiala bru, som lär betyda en form av träbro. Idag stavas Fjälebro med ett l på kartan medan det lokala uttalet är med två l. Enligt uppgift ska Fjälebro Övre ha tillhört Kastelle kloster i Kungälv under medeltiden. Efter den danska reformationen på 1500-talet lades klostret ner och jorden fördes över till kronan.

Margareta Hvitfeldts man Thomas Dyre bytte 1648 till sig Fjälebro by från den danska kronan. Vid Margaretas död 1683 övergick den genom donation till Hvitfeldtska stipendieinrättningen. Vid 1600-talets mitt fanns registrerat en gård om 1 mantal, vilket i mitten av 1800-talet hade ökat ...

Läs mer i eget fönster