Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, GLÖSKÄR 1:8 BURÅS KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

13746_LR_20070831 029

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURÅS KVARN (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

GLÖSKÄR 1:8

Historik

Burås kvarn är av typen kjortelkvarn med ett par stenar och vridbar hätta. Kvarnkroppen är åttkantig och avsmalnande uppåt. Fasaden är klädd med lockpanel. Vingarna och vingaxeln sitter i den svängbara hättan. Med hjälp av vridstänger vrider man upp hättan och därmed också kvarnvingarna mot vinden. Kvarnstenarna kommer från Lugnås i Kinnekulle.
De äldsta kjortelkvarnarna dateras till åren närmast före och efter år 1800 fram till ca 1900. Kjortelkvarnarna var troligen den mest spridda typen i Bohuslän. Vid mitten av 1800-talet var kvarntypen renodlad både form- och funktionsmässigt med en karaktäristisk takform (liknande en upp och ...

Läs mer i eget fönster

På samma plats har väderkvarn funnits sedan 1700-talet. Nuvarande kvarn uppförd 1893, i reguljär drift fram till 1947.

Byggnaden renoverades åren 1981, 1983 samt 2003. År 1990 var kvarnen klar och det gick åter att mala, landshövdingen invigde.

År 2004 byggnadsminnesmärks kvarnen och länsstyrelsen skriver.
”Länsstyrelsen bedömer att Burås kvarn i Glöskär är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde som en bevarad och funktionsduglig kjortelkvarn. Burås kvarn har genomgått omfattande renoveringsåtgärder vilket också möjliggjort att man idag har en körbar kvarn med ett stort lokalt engagemang.”

Källa till citatet:
Ku...

Läs mer i eget fönster