Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, VÄRÖ-ÅKRABERG 3:1 ÅKRABERGS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården på Värö-Åkraberg 3:1 har varit släktgård sedan 1600-talet och nuvarande
mangårdsbyggnad uppfördes ca 1870. Som grannfastighet ligger Hallands första
byggnadsminne, Åkrabergs ladugård, en U-formad ladugårdslänga i skiftesverk från 1700-
talet. Ladugården kan skönjas på samtliga kartor, längs med vägen strax öster om gården
Åkraberg. Som synes förändrades gårdsstrukturen gradvis efter laga skifte och och är 1920
oigenkännlig från dess utseende vid tiden för skiftet. Samtliga av gårdens byggnader
förefaller ha rivits eller flyttats, inklusive mangårdsbyggnaden som enligt uppgift ska ha varit
en hallandslänga. Själva gårdens placering verkar också ha justerats ett par hundra meter åt
nordväst. Mellan 1920 och idag är förändringarna dock relativt få, det enda uppenbara är att
längan och ytterligare en mindre byggnad, belägen strax intill mangårdssbyggnaden, är
borta.