Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, RÅDHUSET 6 NYKÖPINGS RÅDHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Nyköpings stadshus och rådhus, som ligger mitt i centrala staden invid Stora torget, hänger intimt ihop både ur ett historiskt och arkitekturhistoriskt perspektiv och utgör en kulturhistorisk enhet. Tillsammans och var för sig tydliggör byggnaderna centrala historiska och sociala sammanhang.

Nyköpings rådhus uppfördes 1723 på grunden av ett borgarehus, som fungerade som provisorisk rådstuga efter stadsbranden 1719. Nyköping har haft rådhusfunktion åtminstone sedan sen medeltid och det nuvarande rådhuset utgör en bevarad länk mellan de äldsta rådhusen och det moderna stadshuset.

Nyköpings stadshus, utformat av de danska arkitekterna Jean-Jacques Baruël och Paul Niepoort, uppfördes 1962-69. Det är ett av Sveriges mest intressanta modernistiska byggnadsverk och saknar direkt motsvarighet inom landets gränser. Byggnaden är av internationell klass med starka kopplingar till den finländske världsarkitekten Alvar Aaltos arkitektur. Stadshusets internationella karaktär återspeglas bland annat i högkvalitativa material som carraramarmor, koppar och teak. Samtidigt finns här uttryck för dansk hantverkskvalitet och formkänsla. Stadshuset är ett allkonstverk där inredning, möbler och armatur har formgivits av arkitekterna.


Källhänvisning: Ebba Gillbrand, Länsstyrelsen Södermanlands län, 2016