Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, RÅDHUSET 6 NYKÖPINGS RÅDHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Nyköpings rådhus är beläget mitt i staden vid Stora torgets södra sida. Enligt Kulturhistorisk byggnadsinventering, Nyköping 1979, uppfördes rådhuset 1723 men har byggts om och renoverats vid flera tillfällen sedan dess. Dagens utformning härrör sannolikt till största delen från 1865 års ombyggnad.

1965 förstatligades rådhusrätterna, och i början av 1970-talet trädde den nya underrättsreformen i kraft. 1971 bildades Nyköpings tingsrätt (SFS 1970:124). I början fanns tingsrättens lokaler utspridda på tre olika ställen, bland annat hölls själva domstolsförhandlingarna ägde rum i rådhuset.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av huset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-06-26, Kulturhistorisk byggnadsinventering, Nyköping 1979, SFS 1970:124