Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, GEVLE 4:4 GEVLE TINGSHUS OCH GÄSTGIVAREGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - 1860 flyttade Jönåkers härad från sitt forna tingsställe vid Jäders gård för att hålla ting i det nybyggda tingshuset vid Gefle gästgiveri. Det nya huset låg liksom det tidigare invid landsvägen, omkring tre kilometer från kyrkan, men gavs större dimensioner än det gamla. Gefle tingshus fungerade som domstol i 50 år och när domstolen hade flyttat till Nyköping gjordes vissa invändiga förändringar för att anpassa huset till bostadsstandard. Taket sänktes något och vissa rumsliga omändringar gjordes. Utvändigt har huset dock kvar sin 1860-talsprägel.

Gästgiveribyggnaden, som låg på andra sidan landsvägen, är emellertid rivet liksom häktet. De ännu bevarade uthusen kring tingshuset hörde till gästgiveriverksamheten. I vinkel framför tingshuset ligger en större huslänga som sannolikt uppfördes vid samma tidpunkt som tingshuset eller tidigare. Entrédörren är mycket omsorgsfullt utformad med snidade döbattangdörrar och överljus. Dess formspråk är snarare det tidiga 1800-talets än 1860.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-06-15