Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, JÄDER 2:17 JÄDERS GÄSTGIVAREGÅRD OCH TINGSPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Under perioden 1680-1860 höll Jönåkers härad ting i Jäders gård. Den befintliga byggnaden fungerade som tingshus mellan 1710-1860, men byggåret är något oklart. Den användes både som gästgiveri och tingshus men det fanns också en särskild byggnad för gästgiveriet vilken står kvar än idag. Tingshuset och gästgiveriet ingår i en ålderdomlig bybildning som anknyter till Lunda kyrka belägen ungefär en kilometer därifrån. De ligger mitt i ett utpräglat jordbrukslandskap, strax intill landsvägen.

Vid inventeringstillfället, 1999, fungerade byggnaden som privatbostad.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-06-15