Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, ERIKSBERG 69:2 OPPUNDA HÄRADS FORNA TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Oppunda härad hade ambulerande ting fram till mitten av 1750-talet. Tingen hölls bland annat på olika gästgiverigårdar. 1755 blev Stensjö i Stora Malms socken fast tingsställe och tio år senare uppfördes ett tingshus uppfördes på platsen, intill gästgiveriet.

Tingshuset och gästgiveriet är två nära nog identiska byggnader som ligger intill varandra i Stensjö mellan Katrineholm och Nyköping, vid den nuvarande länsväg 52. Intill gästgiveriet ligger en före detta vagnbod, som är en putsad låg länga med en arkad. Före 1950-talet gick landsvägen mellan gästgiveriet och vagnbodslängan.

Tingshuset fungerade som häradsrätt för Oppunda härads tingslag mellan 1765-1881. Vid inventeringstillfället, 1999, var byggnaden privatbostad.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingsrättsbyggnaden, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-06-05, Hjelmberg, Hilding, "Stensjö - gästgiveri, tingsplats, handelsplats", I: Katrineholms Hembygdsförening, Årsskrift 1988